Folklor 75 
 
 
 
 
 
Main Menu
Home Page
Verek
Soubor
Galerie
Vystoupen a fotky
Zkouky
Dal akce
Odkazy
Co je to ...?
Kontakt
Login
Home Page arrow Co je to ...?
Co je to ...?
Folklór („folklore“ - vedomosti udu) je súbor kultúrnych javov realizovaný formami ústnej, hernej, tanenej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie, realizovaný v mnohých variantách. Folklór je rad kultúrnych osláv v rámci cyklov období roných a ivotných, vo forme ústnej prezentácie ako hra, tanené, divadelné a hudobné predstavenia, realizováno v mnohých rôznych formách.

Slovenský folklór je as tradinej slovenskej udovej kultúry zahajúca slovesnú, hudobnú a dramatickú udovú tvorbu Slovákov je významnou zlokou slovenskej kultúry. Folklór patrí na Slovensku medzi najväšiu pýchu krajiny. Kadá oblas, mesto, dedina, obec má svoj vlastný charakter a svoj vlastný folklór - kroje, hudbu, piesne, architektúru, zvyky, tradície, tance a náreie. Na prezentáciu folklórnych zvykov jednotlivých regiónov sú na viacerých miestach Slovenska usporadúvane folklórne festivaly. Kazdy festival má svoju vlastnú, typickú atmosféru a aro. Vtedy ije festivalom celá obec, mesto - dokonca celá oblas a folklór cítite na kadom kroku.

Kroj alebo udový odev
Oznaoval obleenie udu ijúceho na dedinách, ktorý sa v minulosti zaoberal prevane roníctvom a pastierstvom. Kroj slúil ako ochrana proti klimatickým zmenám. V niných oblastiach bol odev skôr plátený a vonejší. V horskych oblastiach sa popri platne uplatnili i vlnene textilie ci kozusiny a odev bol upätejsi. Na vznik a vyvoj kroja vplyvali domace suroviny (lan, konope, vlna, kozusina) a druh práce. Odlišoval sa odev: pracovny, sviatocny, obradovy a na ine prilezitosti.

„Fujara“ je najtypickejším slovenským hudobným nástrojom. Nie je známa nikde inde na svete. Za miesto jej zrodu sa povauje stredné Slovensko - oblas Poany a severný Gemer. Bola charakteristickým nástrojom pastierov. Fujary sa zdobili ornamentálnymi a zriedkavejšie figurálnymi vzormi.
 
Máš další otázky?
Napiš nam v menu Kontakt

 

 
 
 
Popular
Who's Online
 
 
 
© 2018 Folklor 75
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

no prescription cialis online

HCG helps the testicles make male hormones. For some men, simply wearing a condom can help delay ejaculation because it may make the penis slightly less sensitive. As a result, shock-wave therapy has also attracted increasing interest from cardiologists looking for new ways to treat heart disease. The back pain and muscle aches associated with tadalafil were characterized by mild to moderate muscle discomfort in the lower back, buttocks and thighs, often aggravated by lying down. cialis online without prescription . cialis online . It is administered daily in a dose of 5. These natural impotence remedies works by means of increasing the blood circulation in the erectile tissues and increasing the testosterone amounts, which is what will facilitate your success with a sturdy erection and perform abundantly better than before. 7%). cialis online . For most women PMS symptoms are mild, however about 20 to 30 percent of them suffer from moderate to severe symptoms. The mean IIEF GS at Visit 1 was 25. online viagra . Adrenaline causes the blood vessels to constrict and increases breathing and heart rate, and shuts down the digestive system. viagra online without prescription .