Kroje

Kroj, tedy lidový oblek, je národní lidový oděv lidí žijících v určité oblasti, v jedné zemi. Nebo se jedná o členy skupiny např. lidové skupiny.

Odlišujeme kroj pracovní, slavnostní a kroje k jiným obřadům.

Kroje chránily hlavně před klimatickými vlivy, proto byl výběr materiálů a způsob šití krojů podřízen podmínkám a možnostem lidí. Používalo se plátno, konopí, len, vlna, kůže i kožešiny.

Podle bohatství kroje se poznalo také bohatství celého kraje, odkud kroj pocházel. K bohatým krajům patřila např. Jižní Morava nebo Haná a k chudším oblastem např. Valašsko a Slovensko.